HUGS YOUR BODY'S CONTOURS AND GETS EVEN SOFTER AND MORE FITTING WITH EACH USE

Fiberspace, Stockholm, 2020

Till utställningen ”Hugs Your Body’s Contours and Gets Even Softer and More Fitting With Each Use” (Fiberspace, Stockholm 2020) utforskades människokroppens förlängningar in i det textila materialet genom sensuella begär. Denna gränslösa lust handlar för mig om en åtrå som går via och sedan bortom begäret för andra kroppar, och likt Begin-nunnornas1 nästintill erotiska relation till sin naturnära omgivning sökte jag efter densamma i mina materiella undersökningar.


Våtfiltning och midjebandsvävning är tekniker jag specifikt intresserat mig för på grund av hur de är så fullkomligt avhängiga kroppens fysikalitet. I våtfiltningens processer krävs kroppens rörelse och friktion tillsammans med vatten för att ullen ska filtas samman. Midjebandvävens varptrådar kräver i sin tur kroppens tyngd för att spännas till en vävande varp. Människans mått och hennes kropps utsträckningar in i det textila materialet är det som ligger till grund för konstruktionen av midjebandsväven som verktyg, på så vis återfinns en ständig påminnelse om människokroppens storlek, hennes rörelsemönster och närvaro i materialen väven producerar.


Med kroppen och dess textila omgivning som referens har jag följt mina fantasier och taktila begär in i ett förkroppsligande av en icke bestämd kropp fri från kön. Denna abstrakta kropp representeras både i midjebandsvävens konstruktion och i de våtfiltade objektens form; objekt som befinner sig i rörelse som vägrar rigida förklaringar och undviker metaforer som definierar en mening.


_______________


1Begin-nunnorna verkade under tidiga medeltiden och ses av vissa idag som en av de tidigare kvinnorörelserna i Europa. De menade att den sanna relationen till Gud, vilket i förlängningen innebar allt där Gud gick att finna, i synnerhet i naturen, var via den kroppsliga relationen och då framförallt genom den kvinnligt kroppsliga relationen. Detta kroppsliga begär som Begin-nunnorna beskrev i sin passion för allting levande, och hur denna nästintill sensuella lust riktades till något annat än våra kroppars motsats inspirerade mig i arbetet med verket Body Folds (Sexy Nature); en svart våtfiltad skulptur i ull med läggsöm i silvertråd över glansiga polyester-fransar, hängandes från taket i ett svart sidenrep.

Strap On (The Loom)

165x90cm

Material: Plattstål i järn och aluminium, varp i lin. polyester i inslag, polyesterband, läder och läderimitation, spraymålat trå

Strap On (The Loom)

165x90cm

Material (i bild): Plattstål i järn och aluminium, varp i lin. polyester i inslag, polyesterband och spraymålat trå

Från vänster: Bodyfolds (Sexy Nature), Strap On (The Loom), Doubledip


Bodyfolds (Sexy Nature)

110x ca 40cm

Material (i bild): Våtfiltad ull och läggsöm över polyestertråd

Peachy (Soft Orifice)

8,5x10,5cm

Material: Lin i varpen, ull i inslag

Från vänster: When Our Lips Speak Together, Bodyfolds (Marble Counterpose)

143x62cm, 50x51x62cm

Material: Rundstav i järn, polyestervarp, inslag i polyamid, läder och läderimitation stoppad med syntetvadd, ripsband i polyester

Material: Våtfiltad ull stoppad med sand och blyhagel, läggsöm över polyestertråd, marmor

From the left: Fake Leather Curtain, When Our Lips Speak Together, Bodyfolds (Marble Counterpose)

260x140cm, 143x62cm, 50x51x62cm

Material: Läderimitation

Material: Rundstav i järn, polyestervarp, inslag i polyamid, läder och läderimitation stoppad med syntetvadd, ripsband i polyester

Material: Våtfiltad ull stoppad med sand och blyhagel, läggsöm över polyestertråd, marmor

When Our Lips Speak Together

143x62cm

Material (i bild): Polyester varp, inslag i polyamide

Bodyfolds (Marble Counterpose)

50x51x62cm

Material: Våtfiltad ull stoppad med sand och blyhagel, läggsöm över polyestertråd, marmor

Bodyfolds (Marble Counterpose)

50x51x62cm

Material: Våtfiltad ull stoppad med sand och blyhagel, läggsöm över polyestertråd, marmor

Limb fittings

45x63x8cm

Material: Våtfiltad ull. läggsöm över polyestertråd, badrumshängare i borstat stål

Limb fittings

45x63x8cm

Material (i bild):Våtfiltad ull. läggsöm över polyestertråd

Double dip

135x50cm

Material: Mässig, linvarp, polyesterinsalg, polyesterrep

Double dip (detail)